Tragický zrod FM rádia

Regenerační přijímač, který vynalezl Edwin Armstrong v roce 1913. Foto: Wikimedia commons, CC-PD

V roce 1934 byla většina světa v zajetí velké hospodářské krize. Nezaměstnanost byla epidemií a mnoho podniků zoufale bojovalo o přežití. Jednou z významných výjimek v těchto ekonomických problémech však byl rozhlasový průmysl. Rozhlasové společnosti v USA vydělávaly až dvě miliardy dolarů ročně a za svůj úspěch vděčily především inovacím geniálního muže jménem Edwin Armstrong. O dvacet let dříve, v prvním ročníku studia na vysoké škole, vynálezem regeneračního obvodu výrazně zlepšil citlivost a kvalitu rozhlasových přijímačů a dále je zdokonalil svým superregeneračním obvodem a superheterodynním přijímačem. Ty položily základy úspěchu rozhlasového vysílání – tyto inovace obsahuje téměř každé rádio, které si dnes koupíte. V roce 1933 však Armstrong přinesl ještě převratnější změnu ve vysílání: FM rádio.

Navzdory těmto brilantním technickým úspěchům Armstrong ze svých vynálezů neměl velký finanční prospěch. Mnoho jeho nápadů bylo zneužito bezohlednými lidmi, což nakonec vedlo k Armstrongově tragické a předčasné smrti.

První patentové spory

První Armstrongovy technologické potíže začaly v roce 1922, kdy prohrál soudní spor o patentová práva na regenerační obvod. Muž jménem Lee De Forest si nechal patentovat stejný vynález v roce 1916 – dva roky po udělení Armstrongova patentu – a prodal práva společnosti AT&T. Následoval dlouhý a tvrdý právní spor, který se dostal až k Nejvyššímu soudu USA. Nejvyšší soud naprosto nepochopil technická fakta a rozhodl ve prospěch De Foresta a odebral Armstrongovi patent. Navzdory jistotě vědecké komunity, že Armstrong je vynálezcem regeneračního obvodu, Armstrong prohrál patentovou bitvu, která trvala dvacet jedna let, obsahovala třináct soudních rozhodnutí a zaměstnala třicet soudců.

Regenerační obvod přijímače na stole 1922. Foto: Wikimedia commons, CC-PD

Mezitím, mezi soudními jednáními a právnickými schůzkami, Armstrong pokračoval v inovacích. Začal pracovat na „problému statické elektřiny“, který trápil první rádia, navzdory tvrzení některých kolegů, že statickou elektřinu nelze nikdy odstranit. V té době se rádio vysílalo pomocí amplitudové modulace (AM), která měnila amplitudu rádiových vln. Díky tomu měl signál mnohem větší dosah, ale výsledkem byl nekvalitní zvuk. Armstrong se snažil zlepšit kvalitu signálu tím, že místo toho měnil frekvenci rádiových vln a vytvořil rádio s frekvenční modulací (FM). V roce 1933 získal patent na FM rádio a v následujícím roce provedl první test v terénu, když vysílal varhanní recitál v AM a FM signálu z vrcholu Empire State Building. Vysílání v pásmu AM bylo plné statické elektřiny a vysílání v pásmu FM bylo čisté a bohaté. Posluchači byli šokováni tím rozdílem. Později při jednom experimentu za druhým dokazoval rozdíly ve vysílání a zlepšení zvuku.

Těsně před 2. světovou válkou Armstrong úspěšně lobboval u FCC za vytvoření vysílacího spektra FM mezi 42 a 50 MHz. V Alpine ve státě New Jersey postavil experimentální stanici a 410 metrů vysokou věž za 300 000 dolarů. Založil malou síť výkonných FM stanic v Nové Anglii nazvanou Yankee Network a začal vyrábět přijímače pro příjem vysílání. Všichni, kdo tuto začínající síť slyšeli, byli překvapeni její kvalitou. Vysílání dokázalo pokrýt celý rozsah lidského sluchu v rozmezí 50 až 15 000 cyklů, zatímco AM vysílání poskytovalo pouze 5 000 cyklů. V předválečném New Yorku vznikl klub nadšenců pro FM rádio, který začal vydávat vlastní časopis s názvem FM. Armstrong se snažil ze všech sil dokázat nadřazenost FM vysílání… stačilo, aby lidé poslouchali.

Armstrong dále dokázal, že FM je schopné dvoukanálového vysílání, které umožňuje stereofonní zvuk. Tuto schopnost FM bylo možné využít také k vysílání dvou samostatných nestereofonních programů nebo faxové a telegrafní zprávy současně v procesu zvaném multiplexování. Dokonce se mu podařilo odrazit FM signál od Měsíce, což u AM signálu nebylo možné.

Mocní protivníci

V době před televizí bylo AM rádio samozřejmě velkým byznysem a existovali mocní lidé, kteří chtěli, aby vše zůstalo při starém. Inovace pro ně znamenaly jen menší zisky. V té době nebyl v rozhlasových médiích vlivnější muž než zakladatel společnosti RCA David Sarnoff. Sarnoff, známý jako „generál“, ovládal všechny technické aspekty rozhlasu; vytvořil také televizní sítě NBC a ABC. Byl také významným příznivcem televize a vyvinul současný televizní standard NTSC, který používáme již více než 60 let.

David Sarnoff, 1956. Foto: Wikimedia commons, CC-PD

Sarnoffova společnost se snažila zničit FM rádio dříve, než by mohlo ohrozit její zisky, a úspěšně lobbovala u FCC za přesunutí FM spektra z Armstrongových frekvencí na ty, které používáme dnes: 88 až 108 MHz. Tento krok, k němuž došlo 27. června 1945, okamžitě učinil Armstrongovu síť Yankee Network zastaralou, stejně jako všechny rozhlasové přijímače FM, které byly vyrobeny. Náklady na nové vybavení stanic pro nové frekvence by byly obrovské. Podle rozhodnutí FCC mělo být pásmo 40 MHz použito pro nové televizní vysílání, na němž měla společnost RCA velký podíl. Společnost RCA měla také spojence v AT&T, která přesun frekvencí aktivně podporovala, protože ztráta stanic pro přenos v pásmu FM donutila stanice Yankee Network koupit od AT&T kabelové spoje. Budoucnost FM vysílání byla v ohrožení.

Situace se ještě zhoršila, když se Armstrong zapletl do nového patentového sporu s RCA a NBC, které používaly technologii FM, aniž by platily licenční poplatky. Náklady na novou právní bitvu ještě znásobily finanční zátěž, kterou způsobily problémy se sítí Yankee Network. Jeho zdravotní stav a psychika se zhoršily, protože jeho život ovládl soudní spor týkající se FM. Jeho jednatřicetiletá manželka, která se nedokázala vyrovnat s jeho zhoršující se osobností a finanční zátěží, ho v listopadu 1953 opustila. Větší finanční zdroje RCA zničily Armstrongovu právní obranu a on zůstal bez peněz, sám a zdrcený.

Neslavný konec slavného vynálezce

Dne 1. února 1954 bylo Armstrongovo tělo objeveno na střeše třípatrového bytového domu. V zoufalství se někdy v noci vrhl z okna svého newyorského bytu ve třináctém patře. Zemřel s přesvědčením, že je neúspěšný a že FM rádio se nikdy neprosadí. V průběhu let podala Armstrongova vdova jednadvacet žalob za porušení patentu proti mnoha společnostem, včetně RCA. Nakonec získala odškodné něco přes 10 milionů dolarů. Trvalo však další desetiletí, než FM rádio dosáhlo svého potenciálu.

Armstrongova FM věž, New Jersey, New York. Foto: Ww2censor, Wikimedia commons, CC-BY-SA-3.0

Po Armstrongově smrti ukončila zlatá léta rádia nastupující popularita televize. Posluchači pomalu poznávali, že FM rádio je z hlediska hudební věrnosti jednoznačně lepší než AM vysílání. Koncem padesátých a v šedesátých letech 20. století začala rádia mít FM pásmo zařazené k AM pásmu. V 70. letech 20. století počet posluchačů FM překonal počet posluchačů AM a od té doby se tento rozdíl stále zvětšuje. Dnes ve Spojených státech vysílá více než 2 000 stanic v pásmu FM a signály v pásmu FM se běžně používají pro mikrovlnné retranslační spoje a vesmírnou komunikaci. Inovace Edwina Armstronga jednoznačně změnily svět; kdyby si nevzal život, pravděpodobně by žil dost dlouho na to, aby mohl sledovat, jak se jeho sen naplňuje.